ကေမာၻဒီးယား ခရီးစဥ္ ( ၃ ညအိပ္ / ၄ ရက္ ) - Cambodia Trip ( 3N/4D)

ပထမေန႔ ။       ။ Siem Reap သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ေလဆိပ္မွ စတင္ထြက္ခြာပီး ကေမာၻဒီးယားနုိင္ငံ SIEM REAP ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္နွင့္ ဆံုေတြ႔ကာ တည္းခုိရာ ဟုိတယ္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ျပီးလွ်င္ ညစာကို ေဒသစားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ သံုးေဆာင္၍ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူမည္ျဖစ္သည္၊

ဒုတိယေန႔ ။     ။ နံနက္စာကုိ ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ တစ္ေန႔တာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္ကုိ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးတြင္ နာမည္ေက်ာ္  Angkor Thom Complex သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထြင္းထုတည္ေဆာက္ထားေသာ South Gate of Angkor Thom, ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားျဖင့္ ဆင့္ကာတည္ေဆာက္ထားေသာ Bayon Temple, ေရွးေခတ္ ခမာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားျပည့္ေနေသာ Elephant & Leper King Terrace့ အစရွိေသာ နာမည္ေက်ာ္ေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ေန႔လည္စာကို ေဒသခံ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ညေနပိုင္းေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို အန္ေကာမွတစ္ဆင့္ ခံစားမည္ျဖစ္ျပီး လွပေသာ ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို ဓါတ္ပံုလွလွေလးမ်ားျဖင့္မွတ္တမ္းတင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ညပိုင္းတြင္ ကေမာၻဒီးယားရုိးရာအကမ်ားကို ခံစားရင္း ညစာသံုးေဆာင္ျပီးလွ်င္ တည္းခုိရာ ဟုိတယ္သို႔ျပန္၍ အိပ္စက္အနားယူမည္ျဖစ္သည္။

တတိယေန႔ ။    ။ နံနက္စာကို ဟုိတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Kulen Mountain ေခၚ Phnom Kulen အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေရေအာက္ ေရွးေခတ္ဟိႏၵဴရုပ္ထုမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ 1000

Lingas နွင့္ ေရတံခြန္သို႔လည္းသြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔လည္စာကုိ ေဒသစားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ သံုးေဆာင္၍ ညေနပိုင္း SIEM REAP အျပန္လမ္းတြင္ လြမ္းေမာဖြယ္ နဂါးေမာက္သီးျခံကိုလည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္

သည္။ ညစာကုိ စားေသာက္ဆုိင္တြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ တည္းခုိရာ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

စတုတၳေန႔ ။      ။ ဟုိတယ္တြင္ နံနက္စာကို သံုးေဆာင္ျပီး Tonle Sap Lake ( Chong Khneas ) သို႔ သြားေရာက္ကာ ေရေပၚရြာ

အလွကုိ ေလွစီးျပီးခံစားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနာက္ အိမ္အျပန္လက္ေဆာင္မ်ားဝယ္ယူျပီးေနာက္ ေန႔လည္စာသံုးၾကမည္။

ေန႔လည္စာသံုးျပီးလွ်င္ ေလဆိပ္သုိ႔ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ျပီး အမိျမန္မာျပည္သ္ုိ႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

*ေပ်ာ္စရာခရီးစဥ္ေလး ျပီးဆံုးျပီျဖစ္ပါသည္*